Giáo lý đức tin

Trang giáo lý đức tin cho mọi người

Tin tức
Giáo hội toàn cầu
Đức Thánh Cha chúc mừng và cầu cho Ucraina được hòa bình

”Tôi cầu nguyện cho đất nước của Tổng Thống trong tình trạng khó khăn này và tôi hỗ trợ những cố gắng giúp đất nước Ucraina tiến bước trong tinh thần hòa bình và thống nhất”.

Giáo hội Việt Nam
TÔI THẤY CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

Phần tôi, tôi xác tín điều này. Chúa Giêsu sống trong tôi. Tôi đón nhận Người. Chính Người vác thánh giá trong tôi. Đó là một ơn Chúa ban, giúp tôi biết gắn kết sự tự do của tôi vào ơn thánh của Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, tôi sống sự tự do đích thực của người con Thiên Chúa. Lúc ấy, sự tự do của tôi là thoát được mọi xiềng xích của ma quỷ và tội lỗi, chỉ tìm một điều duy nhất là tình yêu Thiên Chúa, để tôi chỉ sống cho tình yêu đó mà thôi. Nhờ đó, tôi biết sống cho mọi người.

Sự kiện