Giáo lý đức tin

Trang giáo lý đức tin cho mọi người

Tin tức
Giáo hội toàn cầu
Tòa Thánh bênh vực thường dân trong chiến tranh

NEW YORK. Đại diện Tòa Thánh tại LHQ ở New York, Đức TGM Bernardito Auza, kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường việc bảo vệ cho các thường dân trong các cuộc xung đột võ trang. Đức TGM Auza đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài tham luận hôm 25-5-2017, tại cuộc thảo luận mở của Hội đồng bảo an LHQ về đề tài ”Bảo vệ các thường dân và chăm sóc sức khỏe trong các cuộc xung đột võ trang”.

Giáo hội Việt Nam
Họp mặt Ban Giáo lý giáo tỉnh Hà Nội 11-12/5/2017

Sau hai ngày thường huấn linh mục của giáo tỉnh Hà Nội, Ban Giáo lý giáo tỉnh Hà Nội có cuộc họp mặt trong hai ngày 11-12/5/2017 tại Nhà Chung Thái Bình và hành hương giáo phận Bùi Chu.

Sự kiện