Giáo lý đức tin

Trang giáo lý đức tin cho mọi người

Tin tức
Giáo hội toàn cầu
Vượt quá các nhu cầu vật chất để làm no thỏa cái đói sự sống vĩnh cửu

Ngoài cái đói của thân xác con người còn mang trong mình một cái đói khác quan trọng hơn, không thể được no nê với thực phẩm thường tình, đó là cái đói sự sống vĩnh cửu mà chỉ có Chúa Giêsu mới có thể thỏa mãn được mà thôi.

Giáo hội Việt Nam
Chút kinh nghiệm về  LOAN BÁO TIN MỪNG

Tắt một lời, kinh nghiệm về việc loan báo Tin Mừng, mà tôi đã và đang trải qua, được tôi coi chỉ là khởi đầu của một sự lạ lùng nhỏ, mà Chúa đang thực hiện trong chương trình cứu độ của Chúa. Tin Mừng là một Đấng thiêng liêng, chứ không phải là một giáo lý. Tôi đã gặp được Đấng thiêng liêng ấy.

Sự kiện