Giáo lý đức tin

Trang giáo lý đức tin cho mọi người

Tin tức
Giáo hội toàn cầu
Công bố thống kê mới nhất của Giáo Hội Công Giáo

VATICAN. Số tín hữu Công Giáo, LM và Phó tế vĩnh viễn gia tăng trong Giáo Hội, nhưng số tu sĩ nam nữ tiếp tục giảm sút. Trên toàn thế giới có 1 tỷ 253 triệu người Công Giáo tức là tăng thêm 25 triệu, chiếm 1,7% dân số hoàn cầu.

Giáo hội Việt Nam
ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO HỌP ĐẦU NĂM 2015

Anh chị em họp nhau nơi đây là những người có cùng một tâm huyết, thao thức dấn thân, thao thức ấy do chính Chúa “cấy gieo” vào lòng chúng ta, quy tụ chúng ta để cùng nhau chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, cùng nhau tìm ra phương hướng hoạt động hữu hiệu trong lãnh vực giáo dục giữa một xã hội phân hóa như hiện nay.

Sự kiện