Giáo lý đức tin

Trang giáo lý đức tin cho mọi người

Tin tức
Giáo hội toàn cầu
Giáo hội Việt Nam
Cáo phó của Toà Tổng Giám Mục Huế: Cố Linh mục Gioan Baotixita Etcharren

Linh mục Gioan Baotixita Etcharren, nguyên bề trên tổng quyền Hội Thừa Sai Paris - Missions Étrangères de Paris (MEP) đã qua đời lúc 9g15 thứ Ba ngày 21 tháng 9 năm 2021, tại Đại Chủng Viện Huế. Hưởng thọ 89 tuổi, 63 năm linh mục. Thánh lễ an táng lúc 15g00 ngày 22 tháng 9 năm 2021, do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh chủ sự. Chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện cho ngài, một vị đại ân nhân của Giáo Hội Việt Nam.

Sự kiện