Giáo lý đức tin

Trang giáo lý đức tin cho mọi người

Tin tức
Giáo hội toàn cầu
ĐTC tiếp kiến các ân nhân giúp Hang Đá và Thông Giáng Sinh

Sáng 7-12-2018, ĐTC đã tiếp kiến hai phái đoàn tổng cộng 350 người gồm các nghệ sĩ và ân nhân đã tặng hang đá và cây thông Giáng Sinh được đặt tại Quảng trường thánh Phêrô.

Giáo hội Việt Nam
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BAN PHÉP LÀNH TÒA THÁNH VỚI ƠN TOÀN XÁ
Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam nhận được câu hỏi về các điều kiện để ban phép lành Tòa Thánh với ơn toàn xá.  Xét vì ích lợi thiêng liêng của các tín hữu và sau khi tham khảo các văn kiện của Tòa Ân Giải Tối Cao, nay Ủy ban Phụng Tự xin thông báo: I.  VỀ PHÉP LÀNH TÒA THÁNH CÙNG VỚI ƠN TOÀN XÁ...
Sự kiện