Giáo lý đức tin

Trang giáo lý đức tin cho mọi người

Tin tức
Giáo hội toàn cầu
Các chế độ độc tài bắt đầu bằng cách loan truyền những điều vu khống

 ĐTC lưu ý rằng câu chuyện của Nabot là kiểu mẫu lịch sử câu chuyện của Chúa Giêsu, của thánh Stêphanô và của tất cả các vị tử đạo đã bị lên án bằng cách sử dụng một kịch bản vu khống. Nhưng nó cũng là kiểu mẫu của cách thức tiến  hành mà rất nhiều người noi theo "nhiều người đứng đầu nhà nước hoặc chính phủ". Nó bắt đầu bằng lời nói dối và, "sau khi tiêu diệt một người, một hoàn cảnh với lời vu khống đó",  nó xét xử và lên án.

Giáo hội Việt Nam
Chương trình khai mạc Năm thánh các thánh tử đạo tại Trung Tâm Sở Kiện

Tôi kêu gọi quý cha và anh chị em trong tất cả các giáo xứ hãy sửa soạn tâm hồn và đến tham dự đông đủ Thánh lễ tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào ngày 19/6 tại Sở Kiện. Xin Chúa ban cho chúng ta được sống đức tin trung thành và lòng mến nồng nàn như Các Thánh Tử Đạo và hăng say loan báo Tin Mừng cho đồng bào.

Sự kiện