Giáo lý đức tin

Trang giáo lý đức tin cho mọi người

Tin tức
Giáo hội toàn cầu
Thánh Lễ là tột đỉnh hành động cứu chuộc của Thiên Chúa

Thánh Lễ là việc tưởng niệm Mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô. Tham dự Thánh Lễ, rước Chúa vào lòng cho phép chúng ta cùng với Chúa Kitô từ cái chết bước vào sự sống. Mỗi một cử hành Thánh Thể là một tia sáng của mặt trời không lặn là Chúa Giêsu Kitô phục sinh, giúp chúng ta đạt tột đỉnh hành động cứu chuộc của Thiên Chúa...

Giáo hội Việt Nam
Thánh lễ an táng Đức Ông Phanxico Borgia Trần Văn Khả

WGPSG -- “Tạ ơn - hay “Mầu Nhiệm Thánh lễ Tạ Ơn” - chính là động lực giúp Đức ông luôn giữ được sự hiền hòa và vui tươi trong cuộc sống, cũng như hăng say phục vụ đến hơi thở cuối cùng; linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền - nghĩa tử của Đức ông Phanxicô Borgia Trần Văn Khả - đã chia sẻ như thế trong Thánh lễ an táng của Đức ông, được cử hành vào lúc 9g thứ Ba 21.11.2017 tại nhà thờ Vườn Xoài thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Sự kiện