16/06: THÁNH ĐAMINH NGUYÊN, ĐAMINH NHI, ÐAMINH MẠO, VINHSƠN TƯỜNG & ANRÊ TƯỜNG

15 / 06/ 2020, 03:06:49Ngày 16 tháng 06

THÁNH ĐAMINH NGUYÊN, ĐAMINH NHI, ĐAMINH MẠO,
VINHSƠN TƯỜNG & ANRÊ TƯỜNG 

Giáo Dân (+ 1862)


Các ngài là năm nông dân giàu có thuộc tỉnh Nam Định, địa phận Trung, cùng bị bắt và bị tống giam một nơi. Trong tù, các ngài đã dành nhiều thì giờ để cầu nguyện. Liên tiếp trong hai ngày 15 và 16/6/1862, các ngài bị tra tấn và bị ép buộc chối đạo theo chiếu chỉ của vua Tự Đức, nhưng thánh Đa Minh Mạo đã trả lời thay các bạn: "Tại sao ngài lại thử thách chúng tôi? Các ngài tưởng chúng tôi là trẻ nít vì sợ hình khổ, nên sẽ nghe theo lời quyến rũ mà chối bỏ Thiên Chúa sao?". Trước những lời anh hùng đó, các ngài đã bị kết án tử hình, và cùng chịu trảm quyết ngay ngày 16/6/1862.

Đức Thánh Cha Piô XII đã tôn phong năm vị lên bậc Chân Phước tử đạo ngày 29/4/1951.

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.


Nguồn: http://www.catholic.org.tw/
Tag:

Các tin đã đưa ngày: