17/06: THÁNH PHÊRÔ ÐA, GIÁO DÂN

16 / 06/ 2020, 04:06:45

Ngày 17 tháng 06

THÁNH PHÊRÔ ĐA
GIÁO DÂN (+ 1862)
Dưới triều Tự Đức, lệnh cấm đạo ngày càng gắt gao, thánh Phêrô Đa, một giáo dân đạo hạnh, quê ở Ngọc Cục thuộc địa phận Trung, mặc dầu đã 60 tuổi, vẫn bị bắt và bị lưu đày. Cuối cùng, ngài bị lên án tử hình và bị thiêu sinh vì đạo thánh ngày 17/6/1862 tại Nam Định.

Đức Thánh Cha Piô XII đã tôn phong ngài lên bậc Chân Phước ngày 29/4/1951.

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.


Nguồn: http://www.catholic.org.tw/
Tag:

Các tin đã đưa ngày: