18-01 Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất

17 / 01/ 2021, 05:01:23

"Con cầu xin cho họ,- con không cầu cho thế gian"

Lạy Chúa, lời này thật khó hiểu thay? Như thế phải chăng là có những người “được gọi”, mà Chúa đã cầu nguyện và chiến đấu cho họ? Những kẻ được mang dấu ấn của Chúa Cha? Và rồi... còn đám người còn lại, những kẻ không được gọi thì sẽ ra sao? "Thế gian" là những ai vậy, Chúa? Những kẻ không biết đến Ngài, hay những kẻ cố tình từ bỏ Chúa? Thế nhưng đó cũng chính là cái thế gian mà Chúa đã yêu thương. Con Chúa đã đến để cứu chuộc toàn thể thế gian này.

Có điều thế gian ấy từ nay chỉ có thể thấu hiểu được mầu nhiệm tình yêu của Chúa qua những người đã "biết", những người được tuyển chọn từ sớm, được định trước để thành nhân chứng cho Đấng Phục Sinh. Trong giờ phút chia cách tột cùng, Con Chúa đã xin Ngài ban ơn xuống cho những kẻ đó. Họ là khởi đầu của mùa gặt lớn. Họ là nền tảng của mọi sự hôm nay, là kẻ loan báo việc Chúa đã hoàn tất, tuyên xưng Ngôi Lời làm người, họ là những kẻ được sinh ra lại trong Thần Khí.

Đây là vai trò đặc biệt của các tông đồ Chúa Giêsu. Trên họ qui tụ lời Người cầu xin. Trên họ, lửa Thần Khí sẽ đáp xuống. Họ là những người lưu giữ đức tin từ đời này sang đời khác, đáng được ta tin kính. Họ cũng chỉ là người. Những con người yếu đuối. Nhưng được chính Chúa sai đi: "Như Cha đã sai Con, Con cũng sai họ đi..." Sự chuyển giao quyền năng và tình yêu mến. 

 

Tác giả: Suzanne de Dietrich
Nguồn: Sưu tầm
Tag:

Các tin đã đưa ngày: