25/8 Kính thánh Louis - Chúc mừng bổn mạng Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn

24 / 08/ 2020, 03:08:27

Thánh Louis là người có ý chí mạnh mẽ và kiên quyết. Lời của ngài thực sự đáng tin, và sự can trường của ngài thật đáng kể. Ðiều đặc biệt nhất là ngài tôn trọng bất cứ ai mà ngài gặp, nhất là những "người bé mọn của Thiên Chúa." Ðể chăm sóc dân chúng, ngài xây dựng nhà thờ, thư viện, nhà thương và cô nhi viện. Ngài cũng đối xử với các hoàng tử một cách thành thật và công bằng. Ngài hy vọng cũng sẽ được đối xử tương tự bởi Vua các vua, là Người mà ngài đã dâng hiến cuộc đời, gia đình và quê hương.

Xin hiệp lời chúc mừng bổn mạng Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn,

thành viên Ủy ban Giáo lý Đức tin.

Nhờ lời chuyển cầu của thánh Louis,

xin Chúa tuôn đổ muôn ơn cần thiết cho Đức Cha trong sứ vụ Giám mục

trên quê hương Việt Nam dấu yêu.


Nguồn: VP. Ủy ban Giáo lý Đức tin
Tag:

Các tin đã đưa ngày: