Các Giám mục châu Á mời gọi các Kitô hữu ăn chay cầu nguyện trong ngày 14/5

12 / 05/ 2020, 03:05:08

Tác giả: Ngọc Yến - Vatican
Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2020-05/giam-muc-a-chau-cau-nguyen-14-5.html
Tag:

Các tin khác:


Các tin đã đưa ngày: