CHÚC MỪNG BỔN MẠNG ĐỨC CHA GIOAN - GIÁM MỤC CHỦ TỊCH ỦY BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN

26 / 12/ 2019, 04:12:43

"Chúng ta đã biết và đã tin vào tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta.Thiên Chúa là tình yêu, và ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong họ". 

(1 Gioan 4:16)

***

Chúng con hân hoan chúc mừng bổn mạng

Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, 

Giám mục Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin.

Nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của thánh Gioan Tông đồ,

tuôn đổ trên Đức cha muôn vàn ân phúc

và bao phủ Đức cha bằng tình yêu vô biên của Ngài.

Chân thành kính chúc

Văn phòng Ủy ban Gíáo lý Đức tin

 

 

 


Tag:

Các tin đã đưa ngày: