LÀM PHÉP NHÀ THỜ BÀU HOANG - Giáo phận Vĩnh Long

11 / 04/ 2019, 12:04:33

 Sau nhiều năm cố gắng, nỗ lực cũng như cộng tác của nhiều người trong và ngoài họ đạo cũng như quý ân nhân, ngôi nhà thờ Bàu Hoang được hoàn thành cách tốt đẹp trong Thánh Ý Thiên Chúa.

          Nhà Thờ Bàu Hoang, thuộc giáo phận Vĩnh Long, được Cha Phêrô Huỳnh Văn Quang - Đặc Trách dưới trách nhiệm của Cha Nguyễn Văn Kỉnh vừa là Cha Sở Mặc Bắc và quản hạt Mặc Bắc bởi đơn giản Bàu Hoang là họ đạo thuộc Mặc Bắc.

          9g30, cộng đoàn cùng nhau dâng lên Chúa tâm tình rất dễ thương và quen thuộc khi lên Đền: Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường đường đưa ta lên Đền Chúa ta ...

          Sau khi đoàn đồng tế hiện diện trước tiền đường Nhà Thờ, Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai đã làm phép chuông mới của Nhà Thờ. Cách đặc biệt, Đức Cha đã mở cửa ngôi nhà thờ mới Bàu Hoang để dâng lên Thiên Chúa.

          Trong bài chia sẻ, từ câu chuyện hình ảnh Chúa Giêsu gõ cửa một cánh cửa mà không có nắm tay mở ở ngoài, Đức Cha Phêrô gợi đến cho cộng đoàn về tâm tình của mỗi người nếu như ta không mở cửa thì Chúa không thể vào được.

          Đức Cha mời cộng đoàn cùng nhìn về Giakêu trong Phúc Âm : Giakêu, hôm nay tôi đến nhà ông. Giakêu đã mở cửa để đón rước.

          Kế đến, Đức Cha mời cộng đoàn cùng nhìn đến thân xác của con người và là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Thật vậy chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa như Thánh Phaolô nói trong bài đọc anh chị em vừa nghe : Thân xác anh em là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần ... vậy anh em tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em. Thân xác chúng ta không chỉ là thân xác mà còn là tâm hồn đáng trân trọng khi chúng ta lãnh phép rửa tội, chúng ta là Đền Thờ cho Chúa ngự.

          Tại sao Chúa tìm chúng ta và gõ cửa tâm hồn chúng ta khi chúng ta là những con người tội lỗi ? Bởi vì trong con người chúng ta còn chút gì đó là tốt lành.

          Khi Chúa tìm kiếm Giakêu và đến nhà Giakêu thì cũng gõ cửa chúng ta và nhiều lần Chúa gõ cửa tâm hồn của chúng ta : Mỗi lần chúng ta tham dự Thánh Lễ, Chúa Giêsu gõ cửa tâm hồn chúng ta 3 lần. Lần thứ nhất chúng ta nghe khi nghe cắt nghĩa sách Thánh. Chúa gõ cửa để chúng ta nghe chứ không phải để chúng ta nghe điện thoại, nhắn tin. Khi chúng ta nghe điện thoại, nhắn tin thì ảnh hưởng đến người khác. Lời chào khi công bố Lời Chúa : Chúa ở cùng anh chị em. Người gõ cửa lần 2 trong PhụngVụ Thánh Thể khi chúng ta nghe nói Ai ăn mình Ta thì ở trong Ta và Ta ở trong người đó. Lần thứ 3 đó là những người nghèo khó khốn đốn kêu gọi sự giúp đỡ của chúng ta vì Chúa nói là ai giúp cho người nghèo là giúp cho Chúa.

          Mỗi ngày Chúa gõ cửa chúng ta 3 lần nhưng chúng ta có nghe hay không ?

          Với Giakêu, ông Giakêu phạm tội nhưng đã hoán cải và chúng ta được mời gọi hoàn cải. Giakêu đã từ bỏ của cải và Chúa đã đến nhà ông ta. Nếu như tâm hồn chúng ta tiếc nuối tiền bạc, quyền lực thì không còn chỗ cho Chúa đến : Ước gì trong mùa Chay Thánh này, chúng ta lắng nghe tiếng Chúa và có mở cửa tâm hồn chúng ta hay không.

          Sau đó, Đức Cha mời cộng đoàn cùng nhìn về ngôi nhà thờ mới cũng như diễn tả ý nghĩa nhà thờ mới. Đức Cha nói Nhà Thờ này hoàn tất là nhờ nhiều sự cộng tác của nhiều người và Nhà Thờ này cần được giữ gìn và kính trọng ... : Chúng ta hãy đến nhà thờ thờ phượng Chúa vì Chúa đã ban cho chúng ta ngôi nhà thờ. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn cho họ đạo, cho ân nhân, cho toàn thể anh chị em chúng ta.

          Bài giảng kết thúc và nghi thức cung hiến Bàn Thờ mới được bắt đầu với Kinh Cầu Các Thánh.

          Thánh Lễ làm phép nhà thờ Bàu Hoang kết thúc. Mọi người cùng nhau dùng bữa cơm huynh đệ thắm đậm tình quê.

          Trước khi nhận phép Lành cuối Lễ, vị đại diện cho cộng động đoàn bày tỏ tâm tình biết ơn đến với Đức Cha, Cha Sở, Cha Đặc Trách và mọi người. Cách riêng vị đại diện cảm ơn Cha Phêrô Khấn đã dâng đất để xây Nhà Thờ.

          Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót đã ban cho Bàu Hoang ngôi nhà thờ mới thì cũng xin Chúa gìn giữ mọi thành phần dân Chúa ở Bàu Hoang trong tình thương của Chúa và nhất là xin cho mọi bà con trong họ đạo biết yêu thương, hiệp nhất với nhau và nhất là sống đức tin, sống đạo để minh chứng cho Lòng Thương Xót Chúa giữa đời.
mg5327
mg5331
mg5333
mg53481
mg5360
mg5363

 

Nguồn: http://giaophanvinhlong.net
Tag:

Các tin đã đưa ngày: