Nhân phẩm

04 / 05/ 2020, 01:05:20

 

Thiên Chúa không xóa bỏ kế hoạch của mình. Công việc luôn là một thứ của cải thuộc về con người, thứ của cải đã trở nên khó khăn, lao nhọc nhưng vẫn mang ý nghĩa ban đầu của nó: làm chủ trái đất nghĩa là hoàn tất công trình mà Thiên Chúa đã giao phó cho con người. Công việc thể hiện phẩm giá con người đã được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa.

Đức Giáo hoàng Gioan-Phaolô II đã nói: "Con người không những biến đổi thiên nhiên bằng cách làm cho nó tương thích với những nhu cầu thiết yếu của con người, nhưng hơn thế nữa, con người tự thực hiện điều đó với chính bản thân mình với tư cách làm người và thậm chí trong một nghĩa nào đó, "còn hơn là con người nữa". Là một tạo vật được hình thành trong lòng tạo hóa, con người làm cho thế giới trở nên hoàn hảo trong quá trình tự hoàn thiện bản thân mình

Điều này có thể giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của đức tính lao động hăng say, cần cù như thánh Giuse với vai trò một ông thợ mộc khiêm tốn ở làng Nadarét. Đức hạnh là điều khiến cho con người trở nên tốt hơn trong tư cách con người. Nó là một sự sắp đặt tương ứng với cách nhìn của Thiên Chúa vì sự phù hợp với ý của Thiên Chúa. Thánh Giuse được ban cho chúng ta như một hình mẫu của đức hạnh đó, tránh xa khỏi mọi sự nô lệ, trả lại cho con người phẩm giá nguyên thủy và khơi dậy tâm tình tạ ơn.

 

 

Tác giả: Bemadette Mélois
Nguồn: http://tinmung.net
Tag:

Các tin đã đưa ngày: