Thiệp Mời: Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục Tân Cử Giáo Phận Thanh Hóa - Giuse Nguyễn Đức Cường

21 / 06/ 2018, 05:06:18

Tác giả: TGM Giuse Nguyễn Chí Linh
Nguồn: http://giaophanthanhhoa.net
Tag:

Các tin khác:


Các tin đã đưa ngày: