Thông báo của Tòa Giám mục Giáo phận Đà Lạt V/v nhóm trừ quỷ Bảo Lộc

09 / 06/ 2020, 03:06:32

Tác giả: Tòa Giám mục Đà Lạt
Nguồn: http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/ThongBao/VanPhongTGM/49NhomTruQuyBL.htm
Tag:

Các tin đã đưa ngày: